• شماره تماس:09127133087-09122991850
 • ایمیل ما:info@bamesabz.net

دسته بندی :آبیاری هوشمند

 • ۱۷
  خرداد

  آبیاری هوشمند

  آبیاری هوشمند سامانه هوشمند آبیاری وسیله ای کاملا هوشمند که می تواند با برنامه هایی که از قبل برای آن بطور ثابت یا از طریق کاربر تعریف می شود...

  ادامه مطلب
 • ۲۴
  بهمن

  آبیاری هوشمند

  آبیاری هوشمند سامانه هوشمند آبیاری وسیله ای کاملا هوشمند که می تواند با برنامه هایی که از قبل برای آن بطور ثابت یا از طریق کاربر تعریف می شود...

  ادامه مطلب
 • ۲۰
  مرداد

  پتاسیم و عملکرد آن در گیاه

  غلظت پتاسیم: پتاسیم در غلظت های قابل توجه در واکوئل و سیتوسول تجمع می یابد. غلظت K+در سیتوسول بین ۳۰ تا ۳۲۰ Mmمتغیر است. در مقایسه با سیتوسول، غلظت...

  ادامه مطلب